กำหนดประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น.
..........................................
ประชุมใหญ่สามัญปี 2557
................................................
 
  สมาชิกที่ซื้อหุ้นและรับคูปองฯสามารถตรวจรายชื่อได้รับของรางวัลได้ตามประกาศ ในเมนูเรื่อง น่าสนใจและติดต่อขอรับรางได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ ตามวันเวลาเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป   21 ตุลาคม 2557
..................................................................................................................
  สหกรณ์ฯจะมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ตรวจสอบรายชื่อได้เรื่องน่าสนใจ   8 ตุลาคม 2557
..................................................................................................................
more+    
    สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบ รอบ ...
    สหกรณ์ได้ขยายเงินกู้ฉุกเฉิน เป็น 150,000 บาท...
    สหกรณ์ฯ ได้ขยายวงเงินกู้สวัสดิการ 300,000 บาท...
more+
Block (คำไม่สุภาพ)< ...
 
 

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์ 1 คน
จำนวนผู้เช้าชม 33,562 คน
ความเป็นมาสหกรณ์ฯ
เกี่ยวกับสมาชิก
การบริการของสหกรณ์
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ฝ่ายจัดการ
อัตราดอกเบี้ย
 
คุณอยากให้สหกรณ์มีการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ด้านใดมากที่สุด? ?
ข่าวสารทั่วไป
กำหนดการต่างๆ
สวัสดิการสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
ข้อกฏหมาย
 
 เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1176, 0-5360-1516 โทรสาร 0-5360-1176

E-mail : info@crgetcoop.com แนะนำเพิ่มเติมได้ที่ webmaster
Copyright 2007© Design all rigths reserved. Developer by